Lệ Phí Điều Trị Nhân Đạo 2020

LỆ PHÍ ĐIỀU TRỊ NHÂN ĐẠO

 

1. Bệnh nhân thuộc diện ưu tiên

1.1 Đối tượng

 • Trẻ em, học sinh
 • Bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: nghèo, neo đơn, người cao tuổi
 • Chức sắc tôn giáo: linh mục, tu sĩ, ni cô, sư thầy...

1.2 Lệ phí

 • Tất cả các bệnh nhân thuộc diện ưu tiên được miễn 100% phí điều trị.
 • Được hỗ trợ thêm: dinh dưỡng (sữa, thức ăn), tiền về xe khi không có khả năng...

 

2. Bệnh nhân khác

 • Đối với các bệnh nhân khác, Phòng Khám chỉ thu mức phí tượng trưng. Mức phí này dùng để duy trì hệ thống quản lý của Phòng Khám.

 

3. Chính sách dành cho tất cả bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân:

 • Tất cả các bệnh nhân và thân nhân chăm sóc đều được hỗ trợ miễn phí:
 • Ba bữa ăn bao gồm: sáng - cháo; Trưa và chiều: Cơm. Bếp Ăn Tình Thương phục vụ bởi anh em Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo...
 • Nước tinh khiết để uống
 • Giường nghỉ tại khu lưu trú
 • Điện, nước sinh hoạt

 

 

No data to display