Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán - Xuân Tân Sửu 2021

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán - Xuân Quý Mão 2023
Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán - Xuân Nhâm Dần 2022
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2019
HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM