Cảm nhận sau chuyến thăm một công trình Nhân Đạo liên tôn

 

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM LIÊN TÔN
ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY
Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại liên tôn tại Mỹ châu
Tuyên ngôn hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi