Giờ Làm Việc

Phòng khám mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, bao gồm cả ngày lễ:


Sáng:             từ 07h00 đến 11h15

Chiều:            từ 13h30 đến 16h15

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số: 

02973. 835. 498 

  Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đạo Kinh 7 hân hạnh đón tiếp.

 

 

No data to display