Lệ Phí Điều Trị Nhân Đạo 2016

LỆ PHÍ ĐIỀU TRỊ NHÂN ĐẠO

 

1. Bệnh nhân thuộc diện ưu tiên

1.1 Đối tượng

Trẻ em, học sinh

Bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: nghèo, neo đơn, người cao tuổi

Chức sắc tôn giáo: linh mục, tu sĩ, ni cô, sư thầy

1.2 Lệ phí

Tất cả các bệnh nhân thuộc diện ưu tiên được miễn 100% phí điều trị.

Được hỗ trợ thêm: dinh dưỡng (sữa, thức ăn), tiền về xe khi không có khả năng...

 

2. Bệnh nhân khác

Đối với các bệnh nhân khác, Phòng Khám chỉ thu mức phí tượng trưng. Mức phí này tương đượng 10% so với mức phí của các bệnh viện trong khu vực để duy trì hệ thống quản lý của Phòng Khám.

 

3. Chính sách dành cho tất cả bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân:

Tất cả các bệnh nhân và thân nhân chăm sóc đều được hỗ trợ miễn phí:

Ba bữa ăn bao gồm: sáng - cháo; Trưa và chiều: Cơm. Bếp Ăn Tình Thương phục vụ bởi anh em Phật Giáo Hòa Hảo

Nước tinh khiết để uống

Giường nghỉ tại khu lưu trú

Điện, nước sinh hoạt

 

 

No data to display